Algemene voorwaarden

 
 
Prijzen
 
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en eventuele wettelijke verwijderingsbijdragen maar exclusief verzendkosten.
 
Bestellen
 
Per bestelling kunt u, na het invullen van de benodigde gegevens voor het verwerken van uw order, kiezen uit de volgende betaal mogelijkheden:
 
* Via het Ideal of Paypal-betalingssysteem, u betaalt in uw eigen bankomgeving snel en veilig, hierbij wordt € 7,50 aan verzendkosten berekend
* Vooruitbetaling op onze bankrekening, hierbij wordt € 7,50 aan verzendkosten berekend.
* Rembours, u betaalt aan de bode, hierbij wordt € 14,50 aan verzendkosten berekend.
* Versturen naar België, vooruitbetaling op rekening en hierbij wordt € 14,50 aan verzendkosten berekend.
 
Levering
 
Uw bestelling krijgt u, als de artikelen op voorraad zijn, binnen één tot maximaal 5 werkdagen geleverd (naar België verzenden kan iets langer duren).
Indien een besteld artikel niet direct op voorraad is, informeren wij u over de te verwachten levertermijn.
Voldoet de door ons gestelde levertermijn niet aan uw wensen dan kunt u de bestelling binnen 2 werkdagen, na ontvangst van ons bericht,kostenloos annuleren. Gaat u akkoord met de gestelde levertermijn dan wordt/ worden het na te leveren artikel of artikelen wel gefactureerd bij uw bestelling, tenzij u aangeeft de bestelling pas verstuurd te willen hebben als deze compleet is. Naleveringen ontvangt u vervolgens portovrij.
Heeft u maar één artikel besteld, dat niet op voorraad blijkt te zijn, dan wordt dat niet als nalevering gezien.
 
Indien een bestelling onvolledig wordt geleverd kunt u dit ons tot 5 werkdagen na ontvangst melden en wordt de levering eventueel op onze kosten gecompleteerd.
 
Eigendomsvoorbehoud
 
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Euro-Sound Elektronica, totdat u aan al uw (betalings-) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het bedingen van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
 
Retourzendingen
 
Retourzendingen dient u altijd voldoende frankeren.
 
U heeft het recht geleverde artikelen binnen 8 werkdagen na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de factuur en vermelding van de reden van retour.
Indien de artikelen ongebruikt zijn, tijdig en correct (door ons bepaald) zijn geretourneerd, ontvangt u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten, binnen 10 werkdagen na ontvangst retour.

Uitgesloten van het retourrecht en ruilen zijn:
-halfgeleiders, passieve componenten en service-onderdelen
-batterijen en accu`s
-lampen
-gereedschap
-artikelen waar hygiënische factoren een rol bij spelen, zoals: hoofd- en oortelefoons, oorkussens
-speciaal voor u bestelde artikelen
 
Garantie
 
Wij adviseren u de ontvangen artikelen na ontvangst direct te controleren.
Geleverde artikelen hebben een garantie van 12 (twaalf) maanden (tenzij anders vermeld op de factuur).
Indien er iets mis is (defect en/of fabrieksfout) met een artikel kunt u het artikel binnen 7 werkdagen na aflevering retour zenden, mits onbeschadigd, in de originele verpakking voorzien van klachtomschrijving en een kopie van de factuur. Na ontvangst en constatering van het eventuele probleem wordt het probleem hersteld of wordt er een nieuw artikel geleverd.
 
Latere garantieaanspraken (wel binnen de gestelde garantietermijn) dienen binnen 14 dagen na constatering van het gebrek schriftelijk te worden ingediend met een korte omschrijving van het gebrek en een kopie van de factuur. Deze garantie houdt in dat het artikel eerst zal worden gerepareerd en eventueel wordt vervangen.
 
Retourzendingen dient u altijd te frankeren.
 
Annulering
 
Het eventueel annuleren van een te verzenden bestelling dient binnen één werkdag te geschieden.
Voor rembourszendingen die niet geannuleerd zijn, maar alsnog worden geweigerd aan de bode of niet worden opgehaald van het postkantoor, brengen wij de gemaakte kosten in rekening.
 
Aansprakelijkheid
 
Euro-Sound Elektronica is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische)adviezen, druk-en/of zetfouten, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en een onvoorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
 
Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Euro-Sound Elektronica beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.
 
Privacy
 
Om bestellingen die via internet bij ons worden geplaatst uit te voeren, hebben wij van u gegevens nodig zoals uw naam, adres enz. die u via het bestelformulier aan ons verstrekt.
Uw gegevens gebruiken wij voor het verzenden van een bevestiging van de bestelling per e-mail, het controleren van de betalingen en het bezorgen van uw bestellingen.
Uw gegevens worden door Euro-Sound Elektronica vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen en worden niet aan derden verstrekt.
 
Bestellingen kunnen door onze vervoerder niet op postbusadressen worden afgeleverd. Geef daarom bij uw bestelling altijd een straatadres op.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies